महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – Nepal Press
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

महालेखाले रोक्यो ३ दिनका लागि बजेट निकासा

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ३ दिनका लागि तलब, भत्ता, निवृत्तभरण बाहेकका सबै बजेट निकासा रोकेको छ । कार्यालयले मातहतका निकायमा पत्राचार गर्दै भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म सबै मतहतका कार्यालयमा बजेट निकासा नगर्न निर्देशन दिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश इकाइ...