शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ – Nepal Press
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ हजार भन्दा बढी बिद्यालयको आवेदन

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ हजार भन्दा बढी बिद्यालयले आवेदन दिएका छन् ।