नेता – Nepal Press
नेता

गल्तीबाट सिक्ने नेताको खाँचो

प्रमाणित भए कार्बाही सहन तयार हुने प्रायोजित भए पुनः आफ्नो ठाउँमा फर्कने । के यो आँट गर्ने हिम्मत हामीले नेता मानेका कुनै पनि पात्रसँग छ ?