तलब भत्ता – Nepal Press
तलब भत्ता

समायोजन हुन नसकेका टाइपिष्ट कर्मचारीले कार्यरत निकायबाटै तलब भत्ता पाउने

कर्मचारी समायोजन पछि पनि समायोजना नभएका विभिन्न श्रेणीका टाइपिष्ट कर्मचारीले साविककै कार्यरत निकायबाट तलब भत्ता पाउने भएका छन् ।