ड्राइभर – Nepal Press
ड्राइभर

रेल ड्राइभर बन्न विज्ञानमा १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले रेल सम्बन्धी अध्यादेश-२०७८ मा चालक र सह-चालक हुनको लागि विज्ञान विषयमा अनिवार्य १२ कक्षा उत्तिर्ण हुनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । साथै मान्यता प्राप्त संस्थाबाट रेल चालक तालिम लिएर प्लस टु उत्तिर्ण वा मेकानिकल तथा अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तिर्ण हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ । २५...