चक्रीय अर्थव्यवस्था – Nepal Press
चक्रीय अर्थव्यवस्था

सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य चक्रीय अर्थव्यवस्था

प्राकृतिक रुपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोंचबाट बिग्रन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चक्रीय अर्थव्यवस्थाको अवधारणा आत्मसात गर्नु अत्यावश्यक छ ।