कैलाली धनगढी – Nepal Press
कैलाली धनगढी

उद्घाटन नहुँदै खरानी भयो करोडौं लगानीको उद्योग

कैलालीको धनगढीमा ठुलो लगानीमा खुलेको फर्निचर उद्योग उद्घाटन नहुँदै जलेर ध्वस्त भएको छ ।