एमसीसी परियाेजना – Nepal Press
एमसीसी परियाेजना

‘एमसीसी ८० प्रतिशत देशमा सफल छ, श्रीलंकाको केस अर्कै हो’ (भिडियाे)

यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन । नेपालको संविधानको धारा १ मा नै नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।