हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७५ – Nepal Press
हेमबहादुर मल्ल सम्मान २०७५

हेमबहादुर मल्ल सम्मान डा. दासलाई प्रदान

हेमबहादुर मल्ल सम्मान, २०७५ बाट वरिष्ठ छाति रोग विशेषज्ञ डा. गौरी शंकर लाल दास सम्मानित भएका छन् ।