निर्वाचन प्रणाली – Nepal Press
निर्वाचन प्रणाली

व्यवस्थामाथिकै चुनौती बन्दै अल्पमतले शासन गर्ने निर्वाचन प्रणाली

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र सवलीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुको सुदृढीकरण आवश्यक छ । दलहरुको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन प्रणाली पनि सुदृढ हुन आवश्यक छ । प्रभावमा भन्दा कारणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।