तिलक परियार – Nepal Press
तिलक परियार

अमिक शेरचन र तिलक परियारले पहिलेकै प्रदेशमा प्रमुख बन्न नपाउने

संविधानको धारा १६३ को उपधारा ४ मा एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले उनीहरुलाई अरु प्रदेशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।