ओपेडको अवकाश

न्यू योर्क टाइम्सबाट ओपेडको अवकाश, यस्तो छ कारण

ओपेड शब्दको सुरुवा दी न्यु योर्क टाइम्सले गरेको भने होइन । ओपेड ‘क्वाइन’ गर्ने सम्पादक थिए हर्बट बायर्ड स्वोप ।