सरोज कुमार अर्याल / मनिष जङ्ग पुलामी – Nepal Press