सेनेटरी प्याड – Nepal Press
सेनेटरी प्याड

प्रधानमन्त्री पुत्रको कम्पनी पोस्न सेनेटरी प्याडमा भन्सार माफ

२०७७ साल पुस १२ गते जयविरले यस कम्पनीको सानो हिस्सा सेयर बजगाईंलाई बेचेको दर्ता किताबको लगतबाट देखिन्छ । कम्पनीको ७० हजार कित्ता सेयर जयवीरको नाममा र बाँकी ३० हजार कित्ता सयेर हेमन्तको नाममा छ ।