श्रम तथा रोजगार – Nepal Press
श्रम तथा रोजगार

श्रम तथा रोजगार कार्यालयलको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्ला हेरफेर

काठमाठौं । सरकारले श्रम तथा रोजगार कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्ला हेरफेर गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ९३ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यलयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्ला हेरफेर गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो । हेरफेर...