वैदेशिक रोजगारी ठगी – Nepal Press
वैदेशिक रोजगारी ठगी

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति ९ वर्षपछि पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने एक व्यक्ति ९ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् ।