रोजगारदाता तथा श्रमिक – Nepal Press
रोजगारदाता तथा श्रमिक

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन

रोजगारदाता तथा श्रमिकका मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।