मतदाता नामावली – Nepal Press
मतदाता नामावली

मतदाता नामावली संकलनको समन्वयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिए

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगबाट तोकिएका काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । आयोगले स्थानीय स्तरमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना तथा सन्देशको सम्प्रेषण...