प्रहरी बढुवा – Nepal Press
प्रहरी बढुवा

प्रहरी बढुवामा सरकार सर्वेसर्वा, उजुरी गरे अंक घट्ने त्रास

कार्य सम्पादन मूल्यांकन जति नै राम्रो भए पनि बढुवा समितिले दिने अंकले बढुवामा उलटपुलट बनाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।