दज्र्यानी चिन्ह – Nepal Press
दज्र्यानी चिन्ह

बढुवा भएका ३१ जना प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

नेपाल प्रहरीका जनपद तथा प्राविधिक तर्फ बढुवा भएका प्रहरी अधिकृतलाई दज्र्यानी प्रदान गरिएको छ ।