डा. गौरी शंकर लाल दास – Nepal Press
डा. गौरी शंकर लाल दास

हेमबहादुर मल्ल सम्मान डा. दासलाई प्रदान

हेमबहादुर मल्ल सम्मान, २०७५ बाट वरिष्ठ छाति रोग विशेषज्ञ डा. गौरी शंकर लाल दास सम्मानित भएका छन् ।