जलहरी विवाद – Nepal Press
जलहरी विवाद

जलहरी विवादको अन्तर्य : अदालतको आदेश बन्यो ‘लगनपछिको पोते’

जलधारामा पानी वा दूध हाल्दा त्यो शिवलिंगमा खस्छ । यसरी खसेको सबै तरल पदार्थ जलहरीमा जम्मा हुन्छ र भरिएपछि ब्रह्मनाल हुँदै वागमतीमा मिसिन्छ ।