गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र – Nepal Press
गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र

लामो समयदेखि उद्योगले भाडा नबुझाएपछि सामान जफत

काठमाडौं । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय राजविराज सप्तरीले लामो समयसम्म भाडा बापतको रकम नबुझाउने उद्योगको समान जफत गरी असूली गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिए पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडा बापतको रकम समेत नतिरेपछि कृष्णा खाद्य...