कक्षा ११ र १२ – Nepal Press
कक्षा ११ र १२

११ र १२ कक्षाको गणित विषयको विवाद टुंगियो

काठमाडौं । ११ र १२ कक्षाको गणित विषयको विवाद ३ वर्षपछि टुंगिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रममा ११ र १२ कक्षामा गणित अन्य विषयमा राखिएको थियो । तर, अब सो विषय ऐच्छिकमा राखिएको छ । अब कक्षा ११ र मा १२ सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी र...