औद्योगिक ग्राम – Nepal Press
औद्योगिक ग्राम

औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया कागजमै सीमित, तीन वर्षमा पनि जग्गाको टुङ्गो लागेन

काठमाडौं । तीन वर्षमा अघि नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेपनि अझैसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तीन वर्षसम्म जग्गा उपलब्ध भएको छैन । नेपाल सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५...