सैं पनि एमाले,खै कता एमाले ? – Nepal Press

सैं पनि एमाले,खै कता एमाले ?

सत्तामा एमाले

प्रतिपक्षमा एमाले

पक्षमा एमाले

विपक्षमा एमाले

भोटमा एमाले

नोभोटमा एमाले

फ्लोरमा एमाले,

क्रसमा एमाले

संसदमा एमाले

संसद बाहिर एमाले

यता नि एमाले, उता नि एमाले

बा नि एमाले, काका नि एमाले

अक्सिजन, कार्बनडाईअक्साईड दुबै एमाले

२१ र ८३ र १६५ जता पनि एमाले

लोकतन्त्रमा एमाले

जवजमा एमाले

सै पनि एमाले, खै कता एमाले ?

हाय भद्रगोल एमाले

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *