प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक